ICP

ICP er en nettbufferprotokoll som brukes til å utveksle varsler om tilstedeværelsen av URL-er i nærliggende cacher. Cacher utveksler ICP-forespørsler og svar for å samle informasjon som kan brukes til å velge det mest passende stedet for å hente et objekt.

PMS dokumentasjon
RFC 2186 ICPv2-protokollspesifikasjon.
RFC 2187 ICPv2-applikasjonsspesifikasjon.
For øyeblikket definerte opkoder og flagg. Protokoller har blitt lagt til dette dokumentet siden publiseringen av RFC-ene ovenfor.
Eldste kjente PKI-dokumentasjon
ICP og Squid Web Cache
Gjennomføring
Følgende produkter (og ikke-produkter) implementerer ICP:

Blekksprut
Nettverksenhet
Microsoft proxy
Cisco Cache Engine
Novell Volera Internet Caching System
CacheFlow BlueCoat
Imiter reaktordata
Mer?
instrumenter
Noen instrumenter for å sjekke ICP

icp-test.pl sender ICP-forespørsler til flere cacher. Den lagrer bare én ventende forespørsel om gangen og venter i opptil to sekunder på at alle ICP-svar mottas.
udp-banger.pl sender ICP-forespørsler til en enkelt cache så raskt som mulig.