Buffer av

Deaktiver hurtigbuffer
Konkurranse mellom cacheprodukter

Cache-off innebærer å teste flere uavhengige implementeringer av lignende produkter som skjer over en kort periode og vanligvis på samme sted. Hvert produkt er testet under de samme forholdene. Deaktiver cache-resultater brukes til å sammenligne produktytelse. Teamet vårt evaluerer ytelsen til nettbufferprodukter.

Deaktiver proxy-buffer
Fourth Refuge (18. desember 2001)
Tredje asyl (18. september 2000)
Second Asylum (17.–28. januar 2000)
First Asylum (15.–17. mars 1999)
Deaktiver trafikkomdirigering
Første stopp (juli 2001)