Webcaching-verkstedet er nå inne i sitt fjerde år. I likhet med Internett selv, har interessen for og deltakelsen i caching-workshops doblet seg hvert år siden den første workshopen i 1996. Seminaret i 1999 arrangeres av NLANR og CAIDA og arrangeres ved University of California, San Diego.

Alle innsendte søknader vil bli formelt gjennomgått av programkomiteen. Utvalgte artikler vil bli publisert på workshopen, og forfattere vil bli invitert til en 20-minutters presentasjon av arbeidet sitt. Innleveringer som ikke er valgt ut for publisering, kan sendes inn som plakater eller «pågående arbeid».

Det fjerde webcaching-verkstedet følger workshops i Warszawa, Boulder og Manchester.

Femte workshop annonsert. Den finner sted i Lisboa, Portugal og er organisert av TERENA.